filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Samtale-arenaer
Institusjoner
Arbeidsliv
Organisasjoner
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Forskjellige samtalearenaer

Ville noen av oss ha våget å slippe Sokrates inn bedriftsporten? Eller inn fengselsporten? Eller inn l helsevesenet? Eller inn i foreningslivet?

Om det ikke lenger er noen fare for at Sokrates vil dukke opp i egen person, så kan man i det minste gi den sokratiske samtalen innpass på de ulike samfunnsarenaer.

Fengsler og andre institusjoner

Av institusjoner som gir rom for filosofiske samtaler, kan nevnes fengsler, der man noen steder har åpnet portene for filosofer og andre besøkende som tilbyr filosofiske samtaler, blant annet for å forberede de innsatte på livet etter endt soning.

filosofi_arenaer

Helse- og omsorgssektoren

Innenfor helse- og omsorgssektoren har noen eldresentre prøvd filosofiske kafeer, noe som er blitt godt mottatt av deltakerne. I dagens sekulære samfunn vil nok mange av helsesektorens brukere, klienter og pasienter ønske å bli tilbudt samtale med andre enn presten om åndelige, eksistensielle spørsmål.

Arbeids- og næringslivet

Arbeids- og næringslivet er en annen viktig arena for filosofiske samtaler. Enkelte NAV-kontorer har brukt dette for å øke arbeidssøkendes motivasjon for å finne egnet arbeid, og for å få større klarhet i hva man vil jobbe med.

På arbeidsplasser har man hatt gode erfaringer med hel- og halvdags gruppesamtaler for å utdype og reflektere over bedriftens verdigrunnlag med mer. Mulighetene er her mange for å bedre arbeidstakernes trivsel og kreativitet ved hjelp av noen filosofisk avbrekk i hverdagen.

Det sivile samfunn

Foreninger og lag av ymse slag − alle som utgjør det sivile samfunn − kan ha stor glede av filosofiske gruppesamtaler. Da kan man få belyst aktuelle begreper og spørsmål på en åpen, reflekterende måte der det ikke gjelder å ha rett og å vinne diskusjonen. Dermed gir filosofien et pusterom fra den sedvanlige debatteringen.

Tegning: Ellen Wilhelmsen

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!