filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Barnehage
Skole
Andre fora
Voksne
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Filosofiske samtaler med barn og unge

Filosofi er ikke bare for voksne. Helt fra vi er ganske små undrer vi oss over det vi ser og opplever, og over livet og verden i det store og hele.

Vårt behov for å forstå og skape mening i tilværelsen er sterkt. Kanskje tar barn og unge tilværelsen mindre for gitt enn det voksne gjerne gjør, slik at vi blir mindre og ikke mer filosofiske med årene?

Undringen må kultiveres

Om barn og unge spontant spør og undrer seg, må denne tilbøyeligheten kultiveres for å bli til filosofering. Det å filosofere må langt på vei læres, og da som en opplæring i å «tenke sjæl». Samt i å lytte til andre og reflektere over egne og andres meninger. Slike egenskaper er nødvendige for å utvikle et demokratisk sinnelag. 

Filosofi med barn

Elever skal kunne tenke kritisk

I skolens formålsparagraf slås det nå fast at elevene skal lære å tenke kritisk. Kritisk tenkning står sentralt i filosofien, og er egentlig en like viktig ferdighet som det å kunne lese og skrive og regne. Derfor er det på høy tid at skolen vektlegger en oppøving i kritisk tenkning.

Dette vil være nyttig i alle fag, og kan best skje gjennom gruppesamtaler. I rollen som samtaleleder danner lærer og elever et undersøkende fellesskap, der ulike temaer drøftes. Helt fra barnehagen av og gjennom hele grunnskolen og videregående skole er filosofiske gruppesamtaler en velegnet metode for fordyping og større vidsyn.

Tegning: Ellen Wilhelmsen

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!