filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Om oss

Filosofere sammen er en nystiftet ideell organisasjon som skal fremme den filosofiske samtalen i samfunnet. Alle som tilbyr filosofiske samtaler, både til grupper, skoleelever, barnehagebarn og enkeltpersoner, og alle som støtter arbeidet med å utbre den filosofiske samtalen på ulike samfunnsarenaer − som skole og barnehage, helsesektoren, fengsler og andre institusjoner, arbeidsliv, næringsliv og organisasjonsliv − kan bli medlem.

En faglig møteplass

Filosofere sammen skal være en faglig møteplass med stor takhøyde for både utøvere og tilhengere av den filosofiske samtalen i dens ulike utforminger. Prioriterte oppgaver er å:

  1. Informere om arrangementer, aktiviteter og tilbud der filosofiske samtaler inngår
  2. Arrangere møter, seminarer og symposier om samtalefilosofiske emner
  3. Arbeide for å øke utbredelsen av og interessen for samtalebasert filosofi i samfunnet

Vedtekter for Filosofere sammen

Filosofere sammens styre

Filosofere sammen har et styre på inntil åtte personer som velges på årsmøtet. Styrets medlemmer bør representere ulike former for filosofiske samtaler og tilstrebe en størst mulig bredde og kontaktflate. Styret konstituerer seg selv med en leder og en nestleder som står for den daglige driften. En av disse to eller et annet styremedlem velges til redaktør for Filosofere sammens hjemmeside.

På årssmøtet 20. juni 2011 ble følgende styre valgt: Morten Fastvold, Hans Christian Nes, Guro Hansen Helskog, Øyvind Olsholt, Pål Brekke Indregard. Morten Fastvold er redaktør for nettsiden.

Filosofere sammen hadde sitt kick off-arangement i Oslo lørdag 11. september 2010 i Oslo.

Årsmelding 2010/2011

Filosofere sammens årsmelding for perioden mars 2010 til juni 2011, kan du lese her (pdf).

   

 

 


 

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!