filosofere sammen

EN FRITTSTÅENDE ORGANISASJON FOR Å FREMME DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I SAMFUNNET

Hjem
Barn og unge
Voksne
Gruppesamtaler
Konsultasjoner
Foredrag m.m.
Samtale-arenaer
Forum
Presseklipp
Kurs og utdanning
Nyttige lenker
Om oss
Meld deg inn!

Filosofiske samtaler for voksne

Filosofi er ikke bare for de lærde og de glupe. Om akademisk filosofering er forbeholdt spesialister, er det fritt fram å filosofere på et ikke-akademisk nivå.

Å filosofere ut fra levd liv

I de siste tjue årene har enkelte universitetsutdannede filosofer i flere land villet bringe filosofien ut i samfunnet. De følte et ubehag ved at den akademiske filosofien knapt hadde noe som helst
med det livet de selv og andre levde. Men som de innså, springer selv de største og mest abstrakte filosofiske spørsmål ut av levd liv.

Filosofiske samtaler

Dermed har de gjenopplivet arven fra antikkens filosofer, som henvendte seg til øvrige samfunnsborgere − både for å få dem i tale og for, om nødvendig, å hjelpe dem til å få løst opp sjelelige knuter og oppnå sjelefred.

Et alternativ til psykolog og prest ...

Det å jorde filosoferingen i levd liv ble disse «utbryter-filosofenes» forsett. Måten de gjorde det på, var å få vanlige folk i tale. De åpnet egen praksis med én-til-én-konsultasjoner, som et alternativ til psykologen og presten, og de inviterte til ulike typer gruppesamtaler, som filosofisk kafé og sokratisk dialog.

Disse filosofene legger vekt på å filosofere i et hverdagslig språk, for at også ikke-filosofer skulle få reflektert over eget liv og verdier. De har gitt seg selv betegnelsen filosofiske praktikere og kaller sin gryende profesjon for filosofisk praksis.

... og til de tre aper

Sokrates' fyndord «Erkjenn deg selv» er stadig mottoet for slik ikke-akademisk filosofering. Det kan best etterleves ved å åpne opp for tanker vi ikke har hatt eller har vegret oss for å tenke − for så å undersøke dem kritisk og mest mulig fordomsfritt.

Da gjør vi det motsatte av de tre apene som holder seg for øyne, ører og munn, fordi de har tenkt alt de har tenkt å tenke. Da tillater vi oss i stedet å se nye muligher, lytte til nye synspunkter og utsi nye tanker, for på den måten å komme oss videre i livet.

Tegning: Ellen Wilhelmsen

Hva skjer?

ANNONSER:

norsk selskap for filosofisk praksis

Design og produksjon
for web og trykk - se www.molbach.no

din annonse her?
 Nettredaktør:
 Morten Fastvold
e-post

Webdesign: Elisabeth Mølbach Design (2010) www.molbach.no

Valid HTML 4.01 og CSS!